Svet-Stranek.cz
LED OSVĚTLENÍ / VRATA / PLOTY

Obchodní podmínky pří nákupu a reklamaci:ÚSPORA ENERGIE A KVALITA SLUŽEB

Obchodní podmínky pří nákupu a reklamaci

Doprava

Náklady na zaslání (tj. balné a dopravné) hradí odběratel včástce maximálně 300 Kč za celou objednávku, při nákupu nad 7.000 Kč dopravíme zdarma kamkoliv v ČR. Obvykle využíváme vlastní dopravu. 

Dodací lhůty

Dodavatel se zavazuje odeslat odběrateli objednané zboží v co nejkratším termínu. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele obvykle do 5 pracovních dnů. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele ze skladových zásob, je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň odběrateli sdělit předpokládaný termín plnění objednávky. V tomto případě je objednávka obvykle plněna do 5 týdnů, ve výjimečných případech i v delším časovém horizontu.

Platební podmínky

Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardníhosortimentu dodavatele jsou platba v hotovosti při předání,dobírkou nebo platba předem - převodním příkazem. Na výrobuspecifických rozměrů požadujeme zálohu 60%.

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnoutbez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 5 dnůinformovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit uprodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 5 dnů odpřevzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvéstzjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak seprojevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňujekupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopiifaktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsoureklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývajícíz provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodbornéhopoužívání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšímiudálostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu senevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději dotří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

Reklamační řád pro přepravní službu:

  • Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis sepsat.

  • Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody.

  • Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.

  • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury.

  • Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.

Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobřezajištěná. Aby k vám zboží přišlo v pořádku, ošetřujemeje velmi pečlivě.

V případě problému s dopravní službou, pište na adresu INFO@TOPKONSTRUKT.CZ. Do předmětuuveďte "Stížnost na přepravu", popište problém,uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo fakturypopřípadě číslo objednávky. Váš problém budeme řešit sdopravcem a oznámíme vám další postup. Poškozené zásilkynemohou být vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovatnakupování u nás.

Záruka vrácení peněz

Aby pro vás bylo nakupování u nás opravdu bezrizikové,dodržujeme zásadu "Záruky vrácení peněz". Je námjasné, že nemáte možnost si zboží námi nabízené předemprohlédnout. Můžete se zmýlit a můžete tak obdržet zboží,které skutečně naprosto nevyužijete.

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vámz jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedenídůvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze,bankovním převodem nebo složenkou.

Podmínkou vrácení peněz je:

  • Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje

  • Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží

  • Ve vracené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení

  • Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Zboží zaslané zpět dobírkou nebude přijato

  • Zboží zašlete na adresu dodavatele uvedenou na faktuře - kupní smlouvě.

Důležité upozornění

Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky.

Informujte nás prosím i v případech, že obdržíte poškozenouzásilku. Bohužel nemůžeme za bezchybné doručení přepravníslužbou ručit, ale i těmito reklamacemi se zabýváme.

návštěvníků stránky
celkem34 358
tento týden39
dnes8